Vad finns bortom stressen?

I det tysta

I det mörka

Och stilla

Växer det oanade 

Min stora kamp 

Består i att vada 

I forsar som sliter i mina ben

Hotar att fälla mig 

I den eviga färden

Bort från sorl 

In i det tysta, mörka

In i varandet

Dan Forslund 2022