Vad finns bortom stressen?

I det tysta

Och stilla

Växer det oanade 

Min stora kamp 

Består i att vada 

I forsar som sliter i mina ben

Hotar att fälla mig 

I den eviga färden

Bort från sorl 

In i det tysta, in i varandet

Med destillerad kunskap

Dan Forslund