Effektivitet. Produktivitet. Minska stress. Motverka stress. Med Dan Forslunds metoder lär du dig att bli en mer produktiv person som dessutom mår bättre. Kontakta mig redan i dag!

Läs om min bakgrund här

Coaching

Jag erbjuder mina tjänster som coach inom produktivitet, vilket innefattar några olika delområden utifrån min kompetens. Behållningen av att anlita mig är att du får verktyg och strategier för att producera så mycket som möjligt, på så kort tid som möjligt. Jag riktar mig till både privatpersoner och företagare/ledare. Låt oss ta ett kostnadsfritt möte på Skype eller fysiskt. På så sätt kan du se om det här är för dig och jag kan se att du är redo att göra vad som krävs. Jag tar bara emot människor som är motiverade till förändring!

Vad kostar det?

Lilla paketet innehåller fem kontakttillfällen om 30 minuter, telefon eller Skype. Du kommer att få vägledning i vad du behöver göra, inklusive material för målsättning och min bok ”Nu dör jag”. Pris: 2900:- inklusive moms.

Stora paketet innehåller tio kontakttillfällen om 30 minuter, telefon eller Skype. Du kommer att få vägledning i vad du behöver göra, inklusive material för målsättning och min bok ”Nu dör jag”. Pris: 5000:- inklusive moms.

Uppdrag som föredragshållare gör jag i undantagsfall, och för detta lämnas offert.

Övrigt debiteras 800 kronor per timme, exempelvis om du vill ha enstaka vägledande träffar eller samtal över telefon/Skype. Eventuell reskostnad tillkommer.

De verktyg som används i min coaching är grundade på befintliga och beprövade metoder. Se nedan.

GTD – Getting Things Done

David Allens lika enkla som detaljerade metod för att få saker gjorda. I GTD läggs uppgifter som ska göras i en inbox. Därefter sorteras uppgifterna efter prioritet, komplexitet, tid och plats. Slutligen avverkas de, en efter en. Systemet används kontinuerligt och skapar en struktur där användaren får ett tomt huvud, redo att använda energi till att lösa uppgifter – inte komma ihåg saker. GTD-metoden är den metod jag själv använder och rekommenderar, och den som används för de klienter som vill ha hjälp att strukturera upp sina liv och sina arbetsliv.

Myers Briggs 16 personligheter

Genom att besvara ett antal frågor bestäms vilken av 16 olika personligheter du tillhör. Typerna kan vara introverta eller extroverta, intuitiva eller sensoriska, tänkande eller kännande, och spontana eller strukturerade. Testet, som bygger på Carl Jungs arbete, används i min coaching för att ge en vägledning om vilken typ klienten är. Helst ska flera tester göras, och de underliggande funktionerna studeras närmare – men jag menar att det är en bra grund att göra ett enkelt test först.

Målsättning

Jag använder mig av strukturcoachen Anthony Robbins metoder för målsättning, hämtade från boken Awaken The Giant Within. Målsättningsövningarna bygger på en indelning i områdena personlig utveckling, yrke och karriär, resor och nöje samt ideellt arbete. Tanken är att klienten genom att följa övningarna ska kunna sätta upp mål för de närmaste åren, utan att allting ska göras direkt eller senare. Som Anthony själv säger: du hinner mindre än du tror på ett år, men mer än du tror på tio år.

Energihantering

En grundkurs i hälsa och motion, med syfte att få dig att äta, sova och röra på dig bättre. Följdeffekter är ökad fokus och ökad förmåga att uppleva mening och glädje med tillvaron, men också en ökad förmåga att fatta svåra beslut.

Självsäkerhet och självkänsla

Män som blir coachade av mig gör ett enkelt test utifrån boken No More Mr Nice Guy, där det avgörs om de låter sitt värde som människor komma inifrån eller om de opererar utifrån belöningar (främst från partnern). I bejakandet av sin manlighet kan klienten nå större framgångar, och känna sig mer nöjd med sig själv. I detta delområde ges även tips, utifrån boken No More Mr Nice Guy. Kvinnor kan också ha nytta av denna del, då vissa av aspekterna är universella för alla människor som vill få saker gjorda, utvecklas och må bra. Lär dig att hantera nedvärderande tankar om dig själv, och lär dig att avtäcka och uppskatta de styrkor som redan finns inuti. För den här delen av kursen används såväl tankar från Tony Robbins som Eckhardt Tolle.

Övriga ämnen som ingår

Kommunikation
Du får hjälp med att välja den kommunikationsstrategi som är lämpligast för dig, och hur du ska kommunicera så effektivt som möjligt. En stor del av fokusen ligger på vad som ska tas bort, vad som ska prioriteras, och vilka kommunikationsvägar (och personer) som ska blockeras.
Du behöver inte vara tillgänglig jämt. Tvärtom är det ett problem att du låter dig störas och inte får saker gjorda. Utforma en strategi som hindrar dig från att bli störd.

Marknadsföring
Jag har jobbat som journalist i åtta år, drivit ett företag inom marknadsföring i närmare tio år och har en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap, språk och filosofi. Mina kunskaper inom egen marknadsföring, både när det gäller strategi och val av kanaler, är omfattande.
Problemet med marknadsföring är inte främst att välja kanaler, utan att veta vad av det du gör som är intressant för någon annan, som inte kan det du kan. Jag hjälper dig att reda ut detta.

Funderar du på att anlita mig? Se då till att ta kontakt. Hitta mig på LinkedIn: Dan Forslund på LinkedIn.