FÅ BORT STRESSEN MED PRODUKTIVA METODER

Dan Forslund
Jag riktar mig till både privatpersoner och företagare/ledare. Låt oss ta ett kostnadsfritt möte på Skype eller fysiskt. På så sätt kan du se om det här är för dig och jag kan se att du är redo att göra vad som krävs. Jag tar bara emot människor som är motiverade till förändring!
Coaching

Coaching

Vad kostar det?

Lilla paketet innehåller två kontakttillfällen om 30 minuter, telefon eller Skype. Du kommer att få vägledning i vad du behöver göra, inklusive material för målsättning och min bok ”Nu dör jag”. Pris: 2900:- exklusive moms.

Stora paketet innehåller fem kontakttillfällen om 30 minuter, telefon eller Skype. Du kommer att få vägledning i vad du behöver göra, inklusive material för målsättning och min bok ”Nu dör jag”. Pris: 5000:- exklusive moms.

Uppdrag som föredragshållare gör jag i undantagsfall, och för detta lämnas offert.

Övrigt debiteras 800 kronor per timme, exempelvis om du vill ha enstaka vägledande träffar eller samtal över telefon/Skype. Eventuell reskostnad tillkommer.

De verktyg som används i min coaching är grundade på befintliga och beprövade metoder. Se nedan.

 

GTD – Getting Things Done

David Allens lika enkla som detaljerade metod för att få saker gjorda. I GTD läggs uppgifter som ska göras i en inbox. Därefter sorteras uppgifterna efter prioritet, komplexitet, tid och plats. Slutligen avverkas de, en efter en. Systemet används kontinuerligt och skapar en struktur där användaren får ett tomt huvud, redo att använda energi till att lösa uppgifter – inte komma ihåg saker. GTD-metoden är den metod jag själv använder och rekommenderar, och den som används för de klienter som vill ha hjälp att strukturera upp sina liv och sina arbetsliv.

 

Myers Briggs 16 personligheter

Genom att besvara ett antal frågor bestäms vilken av 16 olika personligheter du tillhör. Typerna kan vara introverta eller extroverta, intuitiva eller sensoriska, tänkande eller kännande, och spontana eller strukturerade. Testet, som bygger på Carl Jungs arbete, används i min coaching för att ge en vägledning om vilken typ klienten är. Helst ska flera tester göras, och de underliggande funktionerna studeras närmare – men jag menar att det är en bra grund att göra ett enkelt test först.

 

Målsättning

Jag använder mig av strukturcoachen Anthony Robbins metoder för målsättning, hämtade från boken Awaken The Giant Within. Målsättningsövningarna bygger på en indelning i områdena personlig utveckling, yrke och karriär, resor och nöje samt ideellt arbete. Tanken är att klienten genom att följa övningarna ska kunna sätta upp mål för de närmaste åren, utan att allting ska göras direkt eller senare. Som Anthony själv säger: du hinner mindre än du tror på ett år, men mer än du tror på tio år.

 

Energihantering

En grundkurs i hälsa och motion, med syfte att få dig att äta, sova och röra på dig bättre. Följdeffekter är ökad fokus och ökad förmåga att uppleva mening och glädje med tillvaron, men också en ökad förmåga att fatta svåra beslut.

 

Kommunikation

Du får hjälp med att välja den kommunikationsstrategi som är lämpligast för dig, och hur du ska kommunicera så effektivt som möjligt. En stor del av fokusen ligger på vad som ska tas bort, vad som ska prioriteras, och vilka kommunikationsvägar (och personer) som ska blockeras. Du behöver inte vara tillgänglig jämt. Tvärtom är det ett problem att du låter dig störas och inte får saker gjorda. Utforma en strategi som hindrar dig från att bli störd.

Är du trött på att känna dig utarbetad och misslyckad? Jag hjälper dig att få bort det oväsentliga ur livet, planera bra och få saker gjorda. Att må bättre. Kontakta mig om du vill ha hjälp.

Med vänlig hälsning, Dan

Kontakta mig via formuläret om du vill pröva mig som Coach eller boka föreläsning.

3 + 1 =

Maila mig:

kontakt@danforslund.se

Ring mig:

+46 (0) 730-50 22 29