I år är året då jag ska börja ge ut mina böcker. Det är helt enkelt slutfegat.

Jag har skrivit på några olika böcker i perioder, men har aldrig försökt få någon av dem utgiven. Jag har inte ens skickat iväg något till förlagen. Varför det då? Lathet, feghet och tvivel på min egen förmåga. Ja, och så har jag faktiskt varit ointresserad av att dela med mig av mina texter tidigare.

Nu är det slutfegat, och dags att publicera. Hellre brutalt sågad än att aldrig ens försöka.

Jag har främst jobbat med barnböcker, men även en ungdomsroman och några frön till skräckromaner. Ett 20-30-tal texter ligger klara eller nästan klara, och ska gås igenom/ändras.

Publicering kommer att ske digitalt först och främst.

Fortsättning följer.

dan