Det behövs fler cykelbanor på landsbygden

Något som är typiskt landsbygden är att folk åker bil överallt utanför de samhällen där de bor. En anledning är att det helt enkelt är så saker är uppbyggda.

Jag gick en trivsam promenad med vännen/kollegan över till Djurås för att handla. Vi diskuterade vad som skiljer boende på landet och i staden. Vi funderade också på vad som saknas för att fler ska vilja flytta hit.

Något som säkerligen bromsar är kravet på körkort. Ja, något krav i egentlig mening är det inte – men, det är ordentligt opraktiskt och kräver mycket planering för att klara sig utan bil. Det går inte speciellt många bussar mellan småbyarna och centralorten.

Det är inte hållbart att sätta in fler bussar, eftersom det inte fungerar ur ekonomisk synvinkel. Själv tycker jag det är briljant att skolbussarna nuförtiden fungerar som ”vanliga” bussar. Den som inte har problem med livliga skolbarn kan åka med dessa här i Gagnef.

Cykling är däremot en realistiskt lösning, som fungerar även vintertid. Nej, jag skojar inte. Den som inte är onödigt bekväm av sig kan byta till dubbdäck vintertid och cykla de där kilometrarna till affären (så klart finns det en smärtgräns på avstånd, men upp till en mil bör funka för de som är friska). Här är problemet att våra vägar är avsedda för bilar och andra motorfordon. På många håll finns inga cykelbanor intill vägarna, och det är otrevligt att bli trängd och nedskvätt av långtradare.