Vad kan vi lära av det förbjudna?

Det finns många regler som styr oss människor, och i och med dessa så finns det även rad tabun.

De tabubelagda områdena berör ofta ämnen som är intressanta att ta upp till diskussion, framförallt eftersom de avslöjar olika hinder för utveckling. Framöver kommer jag att ta itu med olika förkroppsliganden av tabun som innehåller lärdomar även för de som inte vill gå över gränserna.

Jag har inte planerat några datum för detta, och fler än två figurer/typer finns inte med i åtanke för närvarande. Jag väljer ändå att gå ut med detta, då jag gärna vill ha in förslag på tabubelagda ämnen/figurer som ni läsare tror att kan vara intressanta för bloggen.

Maila till dan.e.forslund@gmail.com eller skicka meddelande på Facebook om du har någon idé. Jag tar gärna emot önskemål på andra ämnen, på samma sätt.

Väl mött!