Fortfarande i obalans

Lite mer än två månader efter morfars död förstår jag att det här är ett sår som kommer att ta lång tid att läka. Hans betydelse för mig är till och med större än vad jag själv trodde.

Morfar var en riktig förebild, en av de få jag hade. Envisheten, den ständiga optimismen och att han verkligen stod för vad han tyckte i alla väder. Det hände till och med att han skickade ut folk som inte var överens i politiska frågor.

Faktiskt var han en av de viktiga anledningarna till att jag flyttade hem till byn igen. Gångavstånd och diskussioner lockade.

Min värld är i skärvor, och kommer så att förbli ett tag. Jag behöver tid för att tänka igenom hur det ska gå till, och samtidigt har jag minst ett liv att sköta. I det här är morfars eviga optimism en ledstjärna för mig.