Tack, Steve

Jag vill tacka en stor man, som tyvärr lämnade den här världen alltför tidigt. Steve Jobs och hans arbete har förändrat de senaste åren i mitt liv på ett sätt som få andra kan lyckas med.

Tack vare iPhone, iPad och Mac lever jag i dag ett liv som är nära det orealistiska ideal jag hade som ung. Med en minidator/telefon kan jag vandra i skogen och vara ständigt tillgänglig, jobba gåendes på gräsmattan med barnen och producera utan att störas av krånglig teknik som jävlas hela tiden.

Det handlar inte om prylar, utan om att använda tekniken för att få en kortare väg mellan idé och förverkligande. Apple och Google har tillsammans lyckats med detta, och utan Steve Jobs hade det rimligen inte blivit lika bra som det blev.

Steve Jobs var ingenting annat än ett geni. Tack för allt!