Bibeln på plats i Trolldalen

Nu finns det ett stycke Trollbibel på plats i naturreservatet Trolldalen, som ligger ett par kilometer från där jag bor. Tillsammans med ideella Trolldalsgruppen och Gagnefs kommun har jag jobbat med skriften.

Trollbibeln innehåller fakta om hur reservatet, en härlig plats med väldigt varierad natur, uppstod, vilka växter som finns där och vad forna tiders människor gjort i dalen. Men också en redogörelse för legenden om Trolldalen, om kampen mellan människor och troll.

Mer om arbetet med Trolldalen och bibeln kan du läsa i den här artikeln