Onödigt krångel, Skatteverket

Häromdagen fick mitt företag, Year Zero, ett brev från Skatteverket. Brevet skrämde mig lite med den hotfulla rubriken ”Avvisningsbeslut”.

Efter att ha läst igenom det precist formulerade brevet insåg jag att det inte var något allvarligt det hela rörde sig om. Istället fick jag ett gott skratt.

Saken: Ofullständig underskrift av behörig firmatecknare.

Skatteverkets handläggare var helt enkelt missnöjd med hur vi hade fyllt i en blankett, och lämnade oss nu ett avslag på begäran. Begäran gällde för övrigt tillstånd att låta flera från revisionsfirman vi anlitar deklarera åt bolaget.

Vårt misstag bestod i att endast jag hade skrivit på. Year Zero är ett handelsbolag med två firmatecknare, och raden ”Underskrift av behörig firmatecknare” betyder i vårt fall att båda måste skriva på. Jag hade tolkat ”behörig” som singular, att det räckte med en av oss.

Nå, det finns gott om regler, och Skatteverket har sina rutiner. Så är enkelt är det. Jag har dock en vädjan, och ett tips, till verket. Nämligen följande:

Skicka gärna med den felifyllda blanketten tillbaka nästa gång någon drabbas av ett avvisningsbeslut. Det sparar oss företagare tid att enkelt fylla i den saknade namnteckningen på blanketten, för att sedan returnera den. Den här gången fick vi en ny blankett. Eftersom det var revisionsbyrån som fyllde i den förra behöver vi även ringa dem och fråga vad det var de skrev sist.

Det bör även tas med i beräkningen att det lades en del tid på att utreda det här ärendet. En returnering av blanketten med en post-it:ad pil och texten ”Den andra firmatecknaren ska också skriva under” hade funkat utmärkt.

Ta gärna för vana att förenkla för företagare rent generellt. Blankettifyllningstiden som tjänas in kan då läggas på saker som gynnar verksamheten, och i förlängningen ger mer skatt till er.