På den andra stranden

Jag sänker min blick mot marken
Kallar i vördnad ditt namn
I minne av allt som har varit
För det som kommer att passera

Jag höjer min blick mot stjärnorna
Kallar hoppfullt din efterträdare
För allt som kanske ska komma
För det vars trådar nu slites loss

Jag blickar in i det virvlande slutet
Det rituella nödvändiga
På andra sidan möter oss stilla hav
Vita klippor
Harmoni och tomma dukar

2013 nedsänkes i sin mörka grav
Vi miljarder organismer
Föra henne vidare
I minnen och i lärdomar