Framtiden som verktyg

Framtiden kan vara ett kraftfullt verktyg. Genom att ställa frågan ”vad kommer jag att tycka om den handling jag just ska utföra?” och se sig själv som en fem år äldre version, kan handlingen prövas innan den blir verklighet. Är det bara stundens infall, eller något att vara verkligt stolt över?

Jag har själv varit i situationer på senare tid, då valet har funnits mellan impulsivitet och djupare mer sansade värderingar. Det impulsiva har fått stå tillbaka de flesta gångerna, och redan minuter efter att valet gjorts har belöningen kommit. Stolthet, över att vara en person som tänker efter och agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Om andra människor är involverade i dina beslut, och berörs av dina handlingar, kommer även de att minnas ditt handlande. Se till så att det är handlingar du kan vara stolt över, som definierar dig som person och som lever kvar i andras minnen. Så skapas respekt.