Jag saknar mitt skrivande

Jag saknar att skriva. Vad jag minns har jag en fallenhet för det.

Det jag arbetar med nuförtiden innebär ofta att inget fysiskt resultat syns när uppgifterna är utförda. Helt annorlunda jämfört med tiden som journalist. Då syntes det i tidningen varje dag vad jag gjort. Det var en härlig belöning, såvida inga stavfel eller liknande dök upp.

Numera sitter jag och planerar för det mesta. Ser till så att andra gör det de ska, när de ska, och att det blir klart i tid. Jag ser också till så att kunden får det som beställts, och får fina räkningar. Och så är det administrationen. Att hålla ordning och reda. Utöver det sköts kontakter med kunder, och nya offerter skrivs.

Mina skrivkunskaper går lite i stå. Det blir någon speakertext ibland, som inte egentligen fyller behovet. För jag är bra på att skriva. Eller är jag inte? Tvivlen börjar dyka upp, och det är för att kunskapen inte hålls vid liv. Nu har jag grävt fram en drös gamla artiklar som jag ska titta igenom. De bästa läggs ut här som arbetsprover.

Kanske någon tidskrift eller liknande som behöver en effektiv och träffsäker skribent, tänker jag.