Arbetsprover på hemsidan

Jag har börjat lägga in arbetsprover på den här sidan nu. Det handlar uteslutande om tidningsartiklar, som jag skrivit för olika publikationer.

Det känns bra att kunna hänvisa de som undrar vad jag gjort förut till en plats, och att den platsen är tillgänglig dygnet runt (såvida Loopia nu sköter sig lika exemplariskt som hittills!).

Artiklarna väljs ut för att visa lite av min bredd. Från torr saklighet, till broderande poetiskt med filosofiska inslag och även humoristiskt. När det gäller en persons språkliga särart är den svår att se i en enda text. Förhoppningsvis säger dessa texter er något om mig.

Den som behöver konsultera en skribent kan gärna kontakta mig via den här sidan, eller de kontaktuppgifter som finns.