Jag i enkät

Jag medverkar i en enkät i Dalarnas tidningar i dag.

När jag läser de andra svaren, och tänker på människor i min omgivning och deras åsikter kring saker och ting så slår det mig: Den där enkäten stämmer nog rätt bra procentuellt sett för landsbygden i allmänhet. Folk i gemen tänker nog mer på trygghet och infrastruktur än framtiden. Men varför är det så, om jag nu har rätt?

Är inte framtidstro synonymt med landsbygden? Nej, jag tror inte det. Unga vill ofta härifrån, utflyttningen mot storstäder och jobb ligger ständigt i bakhuvudet och det blir äldre människor som blir landsbygdens ansikten utåt. Det här är inget som man förändrar med politik enbart. Vad vill vi att landsbygden ska vara? Det är trots allt vi som bor här som bestämmer.