Att mäta framgång

En del mäter framgång i pengar, andra i livskvalitet. Jag leker med en tredje variant, och naturligtvis en kombination.

Hur mycket pengar du har är bevis för en anpassnings- och uppfinningsförmåga.

Nivån livskvalitet visar istället hur mycket du lyssnar på dig själv och dina drömmar.

Min tredje variant är vem du har blivit. Är du nöjd med den person du är, och har formats till? Är du stolt över att vara du?

Vad som är viktigast är egentligen en ointressant fråga. Det varierar, som så mycket annat. Jag tror att dessa olika faktorer tillsammans ger en bra indikator på vad var och en ska ägna sig åt.

Frågor att ställa sig, för att se om allt står rätt till:

  • Hur mycket tjänar du på att göra det?
  • Hur glad är du när du gör det?
  • Vem blir du av att göra det?