Gagnefs heliga källor (videoblogg)

När snön försvinner ska jag leta på källan, enligt uppgift en så kallad trefaldighetskälla, som rinner under byn.

Jag har besökt platsen vid flertalet gånger, och tror mig minnas var den är belägen. Tills vidare, håll till godo med videon.

Läs mer om trefaldighetskällor här