Påskharen – en lyckans hantlangare

Det som gör mig lycklig är känslan av frihet
Frånvaron av begränsning, ansvar och behov
Det flytande kreativa tillstånd som existerar när tid, rum och anledning suddas ut
När tjänster och gentjänster slutar att betyda något
Allt utifrån lust, tillfälle och utan att det efterfrågats

Ja, lyckan är det det onödiga
Det som saknar rim och reson
Det som ingen väntar på, och inte behöver
Man ändå blir otroligt glad över att få

Påskharen uppfyller alla dessa kriterier
Och existerar inte ens
Påskharen är därmed bland det allra finaste
Som människan har hittat på