Tomheten

Tomheten är den begränsade ytan inuti en butelj.
En förväntan som aldrig uppfylldes.
Den förmodade tillväxten sedd ur ett perspektiv som ligger före dess fulländning.
Ett liv kan vara tomt, i förhållande till vad det hade kunnat vara.
En påse kan vara tom, för att det funnits något inuti den från början. Eller för att vi föreställer oss hur den skulle vara, om den inte var tom.
Tomhet är perspektiv. Missnöje. Jämförelse. Att inte acceptera något för vad det är.