Vikten av att omge sig med rätt personer

För kanske ett år sedan bestämde jag mig för att följa rådet ”you’re the average of the five people you spend the most time with” som Jim Rohn sagt.

Detta gjordes genom att först fundera över vilka personer jag hade i mitt liv som betydde mycket, som gav mig mycket och som jag ville ge mycket tillbaka till. De jag kom fram till var dels människor som jag inte hade så mycket kontakt med, och dels sådana som jag hade fördjupade relationer med. Därefter valde jag att aktivt fokusera på dessa personer, och att upprätthålla relationerna med dem.

En av de personer som jag inte hade så god kontakt med var Robert Almgren, som jag följde på hans olika äventyr online. Jag valde att kontakta Robert och helt enkelt börja diskutera gemensamma beröringspunkter som personlig utveckling, filosofi, film och mycket annat. Det visade sig att han var inne på samma tankar som jag, och det stod inte på förrän vi började ha regelbunden kontakt. I dag ger vi varandra dagliga råd om livet i allmänhet, och god karaktär i synnerhet. Jag har själv varit i en svår situation i livet, och där har han varit ett ovärderligt stöd. Själv har jag bidragit med tips om de områden jag kan bäst, som produktivitet, skrivande, filmproduktion och mentala strategier.

En annan följd av Jim Rohns råd är att vissa personer helt enkelt får ta mindre plats i livet. Jag kommer inte på någon särskild just nu, men det har blivit så att jag inte lägger särskilt mycket energi på de som inte ingår i ”topp fem” och det är väl egentligen inget som jag har lidit över.

Bara genom att följa det här rådet, att umgås med de som ger något och som du kan ge tillbaka till, förändras du som människa. Att inte vara den bästa eller smartaste i rummet leder automatiskt till nya lärdomar, ofta av oväntat slag.

Vilka är dina fem personer?