Bli medveten och rensa bort hjärnfel

Gillar du att förbättra dig? Bara genom att läsa den här listan ibland rensas hjärnan från onödiga automatiska beteenden.

Kognitiv bias är enkelt beskrivet olika tankefel som alla människor ägnar sig åt i större eller mindre utsträckning. Exempelvis har vi konfirmationsbias, som är rätt vanligt i dessa tider då det träts i sociala medier. Konformationsbias går ut på att en person endast letar efter sådant som bekräftar det hen redan är övertygad om. Sådant som motsäger åsikten eller övertygelsen blundas det för.

Genom att gå igenom den här listan ibland avslöjas tankefel, och det fina är att tankefelen försvinner nästan omedelbart vi blir medvetna om dem. Tyvärr hittar jag ingen lista på svenska, men håll till godo.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases