Jakten på det optimala todo-systemet

Jag är just nu inne i en jobbig fas. Befintliga todo-system och produktivitetssystem ifrågasätts, och allt från fler appar, färre appar samt papper och penna är alternativ.

Jag har jobbat med Trello flera år nu. Denna fenomenala tjänst har fått flera blogginlägg tillägnade sig, men ändå är jag inte helt tillfredsställd.

Trello är bra på det sättet att flera processer och mål kan följas utan att det blir trassligt och komplicerat. Trello är väldigt bra på att fokusera flera spår i samma projekt till ett och samma dessutom (filer, händelselogg, todos och diskussion exempelvis). Sedan är tjänsten perfekt för samarbeten med andra personer.

Det jag saknar i Trello är en bra lösning för dag till dag-uppgifter. Jag vill helt enkelt ha en todolista som fångar in saker som ska göras från flera olika projekt utan att behöva hoppa mellan boards. En lösning är att lägga alla projekt i ett och samma board, men då faller idén med samarbeten. Jag vill inte att mina samarbetspartners ska se de projekt där vi inte samarbetar.

En annan lösning är att använda Trellos sökfunktion, och leta efter taggar eller ”assigned” eller datumbestämda uppgifter. Det går, men administrationen kommer att bli betungande.

Tidigare har det varit Todoist som fångat in detta, vid sidan av Trello. Men det finns inget bekvämt sätt att kombinera dem, och i slutändan glöms endera Todoist eller Trello bort.

Just nu jobbar jag med Trello och ett dokument i Evernote. Som ett test. Jag känner mig inte bekväm med detta heller, och börjar tänka på block och penna. Kanske ändra sättet jag jobbar i Trello? Jag vet inte.

Lösningar och idéer efterlyses. Rapport följer när det är relevant.