Första posten

Den första posten på en blogg torde vara den sämsta. I denna post ger innehavaren ofta en förklaring som rör det kommande innehållet i bloggen, sina avsikter med bloggen och vad hon/han hoppas uppnå.

En blogg är intressant först när den visat att den kan leverera gång på gång. Handlar den inte om något väldigt nischat och/eller sköts av en udda/galen/känd person krävs det existensberättigande. Och om det krävs existensberättigande är det onödigt med den första posten om framtiden.

Existensberättigandet får man nämligen genom att leverera gång på gång. Och den första posten bör alltså skrivas först då. Eller vänta nu…

Jag försöker undvika “första posten-fällan” genom att istället raljera över andra personers första poster, och hamnar i och med det i ännu sämre dager än de som passar in i den mallen.

Syftet med min post är blott: testa Tumblr för att se om den är något att ha. Vilket jag i och för sig inte vet förrän jag testat Tumblr ett tag och sett den leverera gång på gång.