Provocerande med att saker inte tas för givna?

Ett av mina mer framträdande drag är att jag inte tar något för givet. Jag gillar inte när misstag görs på grund av att någon gissat att någon annan trott att något var gjort.

Men det här har sina baksidor i och med att en del personer tar illa upp. De tycker att det är fördummande när jag påpekar det “självklara”, rentav nedvärderande.

Balans är lösningen, som med så många andra saker.