Valet finns bara nu

Det som är här och nu, är resultatet av allt det som har inträffat och gjorts tidigare. Det som görs nu, kommer att ingå i den kedja av händelser som stöper morgondagen.

Vi är alla delpositioner, varken mer eller mindre. Resultat av det förgångna blandat med tillfälligheter och självklart en egen påverkan.

Enskilda personer kan göra stor skillnad, och det är tack vare den kedja av händelser som lett fram till dessa personer och gett dem möjlighet att agera som de gör. Ingenting av detta är möjligt att tänkas ut till fullo i förväg, det kommer in oväntade aspekter och knuffar det avsedda mot det oförutsedda.

Jag är jag, tack vare mina föräldrar och att de träffades under rätt omständigheter vid rätt tid. Och en hel rad biologiska saker och ting. Dessförinnan var de båda beroende av andra människor som var beroende av andra människor före dem, som min morfar som hamnade i en annan kommun för att hans pappa dog ung. Oförutsett, och därmed med oförutsedda följder. Han träffade en kvinna, min mormor. Min mamma föddes, så att jag kunde bli till.

Kort sagt är vi löv i vinden, våra liv tillfälligheter, vår betydelse som individer beroende av många andra individer.

Vi kan inte ställas till svars för större skeenden, varken som kön, ras eller annat. Vad vi kan ställas till svars för är endast vad vi väljer här och nu, givet den kedja av händelser som föreligger detta nu. Här och nu gör vi skillnad, och det vi väljer sätter standarden för kommande ögonblick och valmöjligheter. Vad väljer du?