Polaritet ger dynamik

Yin och yang, manligt och kvinnligt, plus och minus, ont och gott. Dualitet genomsyrar vårt sätt att vara och vårt sätt att förhålla oss till världen.

Jag lyssnade nyligenWay Of The Superior Man, av David Deida, efter ett tips från en god vän. Boken bygger på att samspelet människor emellan fungerar bäst om de två polerna manligt och kvinnligt finns representerade, oavsett vilka kön det rör sig om.

Exempelvis är det manliga uppstyrt, strukturerat, strävande efter tystnad. Det kvinnliga är fritt, kaotiskt och livfullt. Någon värdering läggs inte i uppdelningen, för poängen är att dessa två motkrafter behöver varandra för att det ska finnas en balans i tillvaron (precis som själva idén med Yin och Yang).

Den som känner för att debattera om huruvida författaren har rätt eller inte, kan kontakta författaren. Själv köper jag den här idén, samtidigt som jag är fullt medveten om att saker och ting växlar. Ibland företräds det manliga av en kvinna, och det kvinnliga av en man – det är liksom oväsentligt.

Den stora poängen är att båda polerna måste finnas representerade, annars blir det ingen livfullhet i ett förhållande. Om båda strävar efter neutralitet kommer det inte att finnas någon som helst dynamik, spänning eller kraft.

Det jag tar med mig som man i ett äktenskap, är att jag alltid behöver vara det som min fru inte är – och vice versa. Det gäller att läsa av varandra och hålla en tydlig kommunikation. Om jag är trött och sur på barnen kan hon gå in och vara stark, tålmodig. Nästa dag kan det vara tvärtom.

Polaritet är en symbolik jag tar med mig även i andra sammanhang. Den som är lyhörd kan fylla den roll som behöver fyllas, därför kan den födde ledaren ibland fungera bättre som en sidekick – om positionen redan är upptagen. Den tyste i bakgrunden kan bli sagoberättaren, och krigaren kan bli en helare. Bäst av allt blir det förstås om rollen överensstämmer med personlighet.

Boken rekommenderas, naturligtvis. Jag lyssnade på denna version, som tycks vara lite ”flummigare” och annorlunda än ursprungsutgåvan. Funkade med mig i alla fall.